ślub

  • Kościół, urząd, polana...

    Uroczystość zaślubin

Uroczystość zaślubin

kluczowy moment, najważniejsze wydarzenie i punkt kulminacyjny. Staram się najbardziej dyskretnie jak to tylko możliwe uwiecznić Was, gości i miejsce.  Wielka katedra, mały kameralny kościółek, urząd stanu cywilnego czy leśna polana - każde z tych miejsc można ująć w sposób wyjątkowy. A w nim - Was i Wasze emocje. A tych często jest aż nadto :)

Schemat działania

Uroczystość zaślubin najczęściej toczy się wg podobnego scenariusza. Choć miejsce i ludzie są inni - następujący po sobie ciąg wydarzeń z grubsza jest znany i nie może zaskoczyć fotografa uczestniczącego w kilkuset takich wydarzeniach (w tym raz osobiście, czynnie, jako pan młody ;) ). Ale i tu, mimo, że wszystko jest teoretycznie przewidywalne - warto i trzeba mieć oczy szeroko otwarte, bo zdarzają się smaczki, małe sytuacje, gesty...